Skolen / Værdigrundlag

Værdigrundlag

 

På Astrup-Sønderskov Friskole er tryghed og trivsel en forudsætning for at lære.

Tryghed og trivsel er grundlag for at turde og kunne prøve at gøre de ting, som indimellem er svære. Det svære kan f.eks. være at skabe sociale kontakter, øge fagligheden eller udfordre sig selv motorisk. For at skabe tryghed og trivsel er det vigtigt at der er gode relationer mellem eleverne og mellem eleverne og de voksne samt mellem de voksne indbyrdes.

Lærerne, forældrene og børnene

På skolen har vi nogle elever, der deltager aktivt og som ind imellem inddrages med ideer i planlægning af undervisningen. Vi har nogle lærere, der er opsøgende ift nye tiltag, ny faglig viden og som er aktive ift elevernes trivsel og hverdag samt arbejder aktivt for et godt forældresamarbejde.

Vi har aktive forældre som støtter deres børn i skolegangen og som har tiltro til at lærere og leder gør et godt stykke arbejde.

Vi bruger naturen, når det giver mening i undervisningen.


Vi har tiden og tiden skal komme eleverne til gode.
- God tid til undervisning, dette giver en god bred undervisning
- God tid til eleven
- God tid til forældresamarbejde


Skolen skal til enhver tid leve op til de faglige krav der stilles fra ministeriets side. Eleverne mødes med de potentialer de har og lærerne tør fagligt udfordre dem. Skolen vil dyrke fællesskabet, mens vi samtidig stimulerer og har fokus på den enkelte elev. Vi vil de fælles oplevelser og den fælles undervisning. Samtidig giver vi rum for forskellig tilgang til læring - således vil vi arbejde på at tage udgangspunkt i lige præcis der, hvor den enkelte elev er.

Vi tilstræber at have personale der motiverer eleverne, ved at de har et højt fagligt niveau og brænder for deres fag. Derved får eleverne også lyst til læring på Astrup/Sønderskov Friskole.


Eleverne møder hver dag undevisningsparate - det vil sige at de er udhvilet, har fået morgenmad, har orden/styr på sine lektier og har mad med til dagen. Dette er med til at give en god skoledag, hvilket er en forudsætning for at lære noget.
Eleverne inddeles på forskellige hold alt efter forudsætninger. Lærerne er tilknyttet de enkelte hold og eleverne er tilknyttet faste kontaktlærere.
Eleverne mødes af faglige kompetente lærere og tilbydes undervisning med nutidige materialer og forberedes til videre uddannelse efter grundskolen.