Skolen / Skolekredsen

Skolekredsen

Skolekredsudvalget har til opgave at lede Skolekredsens arbejde. Skolekredsens medlemmer består af samtlige forældre til indmeldte børn samt alle bidragsydere, der med minimum 50 kr. (pr. år) støtter Astrup-Sønderskov Friskole. Alle medlemmer af skolekredsen har desuden stemmeret ved generalforsamlingerne.

Skolekredsudvalget leder Skolekredsens arbejde og støtter bestyrelsen. Dvs. at udvalget agerer praktisk primus motor i mange sammenhænge; både til arrangementer på skolen, udarbejdelse af pjecer eller materiale, der skal øge kendskabet til skolen, men fx også agere tovholder på husstandsomdelinger af informationer samt sørge for, at der løbende sker tiltag, der er med til at give skolen ressourcer – både i form af økonomiske bidrag, men også i form af gaver fra sponsorer m.v. 

 

Hvad arbejder Skolekredsudvalget med aktuelt?

Vi arbejder kontinuerligt med at lave arrangementer, der kan støtte skolen økonomisk og evt. samtidig være en hyggelig begivenhed i lokalsamfundet Astrup/Sønderskov. Der er mange gode forslag i spil – og vi arbejder på at sætte de skibe i søen, som vi har kaptajner til. Dette skal forstås på den måde, at Skolekredsudvalget ikke kan løfte arbejdet alene. Vi har løbende brug for hænder, praktiske grise og tovholdere osv., der har mod på at rykke en halv dag ud af kalenderen i ny og næ for at støtte vores skole. Derfor er du altid mere end velkommen til at rette henvendelse til udvalget, såfremt du har en god ide eller har lyst til at give en hånd med.

 

Hvad er fremtidsplanerne i Skolekredsen?

Skolekredsudvalget gør sig mange tanker om arrangementer, der fremadrettet kan foregå på skolen. Arrangementer, der vedkommer os alle, og som kan glæde mange i vores lokalsamfund. Kun fantasien sætter grænser for, hvad vi kan bruge vores friskole til, når vi tænker den som et kulturhus i de timer, der ikke pågår undervisning: Lige fra et godt foredrag, en lille koncert, et sportsarrangement til den lokale strikkeklub, der kunne fremvise sine håndværk. Ethvert medlem af Skolekredsen kan til enhver tid rette henvendelse til udvalget, såfremt man har gode ideer til et kommende arrangement. Allerede nu har vi en god idé-box, hvor vi samler alle de gode forslag vi får – og som sagt, vil vi effektuere tiltag løbende i det tempo, der er realistisk.

Såfremt du har lyst til at hjælpe med noget i Skolekredsen, stort som småt, ret da henvendelse til Michael på tlf. 29 36 93 74 eller Julie på tlf. 60 60 95 49.

 

Formand Julie Leerskov
 
 

 

 

 

 

Medlemmer

Svend Erik Riisager
   
Anders Casper