Skolen / Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Ved starten af skoleåret 2017/18 elevtallet steget til 66 elever for delt på 0.-9. klasse.
Eleverne samlæses på 4 hold dog med ekstra opdelinger for de ældste elever, så vi sikrer, de bliver klar til afgangsprøverne.
Vi arbejder løbende på at udvikle mulighederne i undervisningen med elever på forskellige faglige niveauer.
 
Vi vægter det højt, at eleverne i dansk og matematik arbejder med de bøger, der passer til netop deres årgang. Derudover har vi en række timer med to-lærer ordning, så undervisningen kan differentieres tilstrækkeligt.
 
Vi oplever det som en stor styrke, at eleverne dagligt skal arbejde med både yngre og ældre klassekammerater.
 
Skolen køber løbende nye materialer til de forskellige fag og i naturfagene for de ældste elever sker undervisningen med udgangspunkt i et webbaseret undervisningsmateriale.
Det er vigtigt for os, at eleverne ikke arbejder med de samme gamle materialer og bøger, som deres forældre sad med.
Astrup-Sønderskov Friskole | CVR: 36097094 | Skolestien 2, Astrup, 9800 Hjørring  | Tlf.: 61 51 32 12 | post@asfri.dk