Skolen / Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Skolen slog dørene op i august 2015 og ved starten af skoleåret 2018/19 er elevtallet steget til 104 elever for delt på 0.-9. klasse.
Nogle årgange har deres eget hold og andre samlæses dog med ekstra opdelinger i bl.a. dansk og matematik.
Vi arbejder løbende på at udvikle mulighederne i undervisningen med elever på forskellige faglige niveauer.
 
Vi vægter det højt, at eleverne i dansk og matematik arbejder med de bøger, der passer til netop deres årgang. Derudover har vi en række timer med to-lærer ordning, så undervisningen kan differentieres tilstrækkeligt.
 
Vi oplever det som en stor styrke, at eleverne dagligt skal arbejde med både yngre og ældre klassekammerater.
 
Skolen køber løbende nye materialer til de forskellige fag og i naturfagene for de ældste elever sker undervisningen med udgangspunkt i et webbaseret undervisningsmateriale.
Det er vigtigt for os, at eleverne ikke arbejder med de samme gamle materialer og bøger, som deres forældre sad med.
Astrup-Sønderskov Friskole | CVR: 36097094 | Skolestien 2, Astrup, 9800 Hjørring  | Tlf.: 61 51 32 12 | post@asfri.dk