Skolen / Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Skolen slog dørene op i august 2015 og ved starten af skoleåret 2018/19 har rundet  100 elever fordelt på 0.-9. klasse.
De fleste årgange har deres eget hold og andre samlæses dog med ekstra opdelinger i bl.a. dansk og matematik.
Vi arbejder løbende på at udvikle mulighederne i undervisningen med elever på forskellige faglige niveauer.
 
Vi vægter det højt, at eleverne i dansk og matematik arbejder med de bøger, der passer til netop deres årgang. Ved samlæsning af årgange har vi en række timer med to-lærer ordning, så undervisningen kan differentieres tilstrækkeligt.
 
Skolen køber løbende nye materialer til de forskellige fag og i naturfagene for de ældste elever sker undervisningen med udgangspunkt i et webbaseret undervisningsmateriale.
Det er vigtigt for os, at eleverne ikke arbejder med de samme gamle materialer og bøger, som deres forældre sad med.