Skolen / Undervisning

Undervisning

På ASfri er udgangspunktet at lave skole for alle og læring for den enkelte. 
 
Fagene
Grundlæggende tilbyder skolen undervisning i de samme fag som folkeskolen og skolegangen afsluttes også hos os efter 9. klasse med folkeskolens afgangsprøver i de almindelige boglige skolefag.

Derfor er målene inden for disse fag identiske med folkeskolen mål. Fagene er : Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk, Historie, Samfundsfag, Fysik-kemi, Geografi og Biologi.
 
Det praktisk-musiske
Vi lægger vi stor vægt på, at børnene udvikler deres evner inden for andre fag end de boglige. Det er vigtigt for os, at der er en bred en vifte af fag, for at eleverne kan udvikle så mange sider af dem selv som muligt. Målet er desuden, at eleverne får kendskab til mulighederne i de forskellige måder at udtrykke sig på.
 
Rammerne 
Undervisningen foregår i i lokaler, som alle er i god stand.
For få år siden, gennemgik faglokalerne - skolekøkkenet, musik, billedkunst og gymnastiksalen en renovering og er up to date.
Ligeledes er der gode toiletforhold på skolen, også disse er renoveret inden for de senere år.
 
Få meter fra skolen ligger Astrup/Sønderkov hallen, som skolen også har god mulighed for at benytte i undervisningen.
I den daglige undervisning kan Bøgsted skov benyttes. Skolen er placeret med skoven i baghaven og det er derfor naturligt at benytte denne.