Til nye forældre / Skolens hverdag

Skolens hverdag

Skoledagen
Vi starter skoledagen 8.00 med morgensang. Forældrene er velkomne til morgensangen. Herefter starter dagens forskellige timer.

Sygdom og fravær
Vi bliver altid nervøse, når der er elever, der ikke dukker op. Derfor skal I giver besked ved elevernes sygdom eller fravær. Beskeden kan indtales på skolens telefonsvarer eller sendes som sms til 61 51 32 12.

Indesko og skiftetøj
Det er vigtigt at eleverne i de yngste klasser har skiftetøj, regntøj og indesko med. Det hele kan opbevares på skolen.

Mobiltelefoner
For os er det vigtigt, at eleverne ikke kun lever i en online verden, hvor de altid er tilgængelige. Vi gør meget ud af, at eleverne lærer at fordybe sig. Vores erfaring viser, at mobiltelefoner både forstyrrer undervisningen og elevernes koncentration. Derfor skal de være slukkede og i tasken eller jakken i timerne

Fritteren og FritterKlub
I Fritteren er Stine leder, Christina og Karina er medhjælpere og morgen-fritteren styres af Betina, Lone og Bitten.
Fritteren og klubben er for alle skolens elever. Fritteren har åbent fra 6.15 til 8.00 og igen 12.55 til kl. 16.30 (fredag kl 16). Fritteren kan desuden have åbent visse skolefridage, f.eks. i forbindelse med sommerferie, efterårsferie, vinterferie og andre dage, hvis der er behov for det. I forbindelse med disse ferier bliver derfor bedt om at tilmelde jeres barn.

Vi holder gerne åbent for de familier, der ikke har andre muligheder. Men vi er også nødt til at passe på pengene. Derfor beder vi jer om ikke at lave “For en sikkerheds skyld” tilmeldinger. Vi har som udgangspunkt åbent i fritteren, hvis der er tre tilmeldte børn.