Til nye forældre / Skolens hverdag

Skolens hverdag

Skoledagen
Vi starter skoledagen 8.00 med morgensang. Forældrene er velkomne til morgensangen. Herefter starter dagens forskellige timer.

Mobiltelefoner
For os er det vigtigt, at eleverne ikke kun lever i en online verden, hvor de altid er tilgængelige. Vi gør meget ud af, at eleverne lærer at fordybe sig. Vores erfaring viser, at mobiltelefoner både forstyrrer undervisningen og elevernes koncentration. Derfor skal de være slukkede og i tasken eller jakken i timerne

Kommunikation 
Skolens intranet hedder ViGGO og er platform for al skriftlig kommunikation, sygemelding, lektier osv. Alle nye forældre får ved indmeldelsen tilsendt en mail med informationom, hvordan man kommer på ViGGO.
Det daglige liv på skolen kan følges på vores facebookside facebook.com/asfri9800 - også uden en Facebook-konto.

Arbejdsgrupper
Det meste arbejde på skolen organiseres af skolebestyrelsen og skolekredsen Grupperne oprettes og nedlægges som behovet udvikler sig.

Mobning og trivsel
Enhver form for mobning er uacceptabel og konfronteres øjeblikkeligt. Dette indebærer, at skolens ledelse involveres, at den øvrige klasse involveres, og at skolen tager kontakt til forældrene. Skolens Anti-mobbestrategi og ordensregler kan læses her.

Lejrskoler og ekskursioner
Det er et stort ønske fra både voksne og børn at komme på lejrskole og andre ture ud af huset. Målet er, at vores mellemtrin kommer på en kortere rejse i Danmark eller grænselandet. Vores ældste elever rejser udenlands hvert år. I forbindelse med lejrskoler skal der påregnes en forældrebetaling og der er tradition for, at for forældre og elever i fællesskab tjener penge ved forskellige arrangementer. Blandt destinationerne har været Berlin og Budapest. Når vi tager afsted, vil målet være at understøtte et eller flere af vores fag.