Skolen

Astrup-Sønderskov Friskole er siden åbningen i 2015 vokset til over 100 elever, som er fordelt på 0.-9. klassetrin. Vi prioriterer at klasserne undervises i rene årgange og samlæses, hvor det giver mening. Skoleforløbet afsluttes med folkeskolens afgangsprøve.
 

Da Astrup-Sønderskov Friskole så dagens lys

I efteråret 2014 stod det klart, at hvis der fortsat skulle være en skole i Astrup, måtte den gamle kommuneskole starte på ny i form af en friskole. I Astrup var der ingen, der havde erfaring med sko-ledrift, men heldigvis var der masser af gåpåmod og et ønske om at byen selvfølgelig fortsat skulle have en skole.
En arbejdsgruppe blev nedsat og d. 18. september blev det første borgermøde afholdt. Alle var eni-ge om, at hvis skoleprojektet skulle i hus, var det altafgørende, at den ny friskole skulle slå dørene op for første gang til skoleårets begyndelse i august 2015. Derfor skulle der arbejdes hurtigt og effek-tivt. Allerede 23.oktober blev der afholdt stiftende generalforsamling. Friskolens værdigrundlag blev drøftet og nøgleordene tryghed, trivsel, fællesskab og faglighed blev udarbejdet. Hermed havde alle byens borgere mulighed for at give sit besyv med i friskolens fremtidige virke.
Næste afgørende skridt var at rejse penge til det store projekt. Ved ihærdig dørklokke-ringeri og af-holdelse af forskellige arrangementer til fordel for friskolen lykkedes det at indsamle mere end 300.000 kr. til bygninger og inventar. Byens borgere kunne løbende følge indsamlingsarbejdet på en pengesøjle, der blev opsat i krydset Bøgstedvej - Astrupvej. Når der røg nye penge i kassen, blev søj-len malet lidt højere.

Foråret 2015 gik med at give skolen liv. De første elever blev indskrevet, Anders Nyborg Thomsen blev ansat som skoleleder og i juni blev det øvrige personale ansat. En god del af sommerferien blev brugt på møblering og maling og det lykkedes at få pustet nyt liv i skolebygningerne, der havde godt et halvt århundrede på bagen. Lørdag d. 8. august løb et brag af en indvielsesfest af stablen, og mandag morgen stod byens nye friskole klar til at hilse velkommen til de første 47 forventningsfulde elever.
I undermenuerne kan du læse meget mere om vores hverdag. Du er også altid velkommen til at kontakte os og komme på besøg.