Til nye forældre / Indmeldelse og Priser

Indmeldelse og Priser

Optagelsesprocedure

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på Astrup-Sønderskov Friskole, skal du kontakte skoleleder Anders Thomsen på 61 51 32 13. Hvis der er plads i den klasse du søger til, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale på skolen. Ved optagelsessamtalen er det som regel klasselæreren for den relevante klasse samt skolens leder som deltager.
 
Optagelsessamtalens formål er at afklare de gensidige forventninger, for at sikre et ”match” imellem barnet/forældrene på den ene side og skolens værdier samt klassens sammensætning på den anden side. I forbindelse med ansøgningen, beder vi derfor om tilladelse til at indhente oplysninger fra barnets nuværende skole/institution, samt fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Vi ønsker med optagelsesproceduren at sikre, at børnene får så godt et skoleskift som muligt

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte skoleleder Anders Nyborg Thomsen på 61 51 32 13. Du kan også altid få en rundvisning på skolen.
 

Ventelisteblanket

Formularen kan udfyldes i f.eks. Adobe Reader.
 
 

Priser pr 1.1. 2020

Skoledelen:
1. barn 11.165 kr. pr. år
2. barn 7.425 kr. pr. år
3. og efterfølgende børn 1.210 kr. pr. år

Skolefritidordning:
1. barn 8.525 kr. pr. år
2. barn 6.050 kr. pr. år
3. og efterfølgende børn 550 kr. pr. år
 
Klub (fra 4 klasse)
Alle børn 200 kr.
 
Der betales månedsvis i 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Herudover ydes der en rabat på 25% til alle skolebørn, der har søskende i pasningstilbud Børnehuset Astrup eller en af dagplejerne i det gamle Astrup Skoledestrikt. Rabatten gives kun, hvis disse mindre søskende også er skrevet op til skolen.

Fripladstilskud

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af skolepengene.
OBS: Der gives ikke tilskud til nedsættelse af betaling for klubtilbud.
For mere information, kontakt skolens kontor på 61 51 32 12