Til nye forældre / Inden du vælger vores skole

Inden du vælger vores skole

Skolepenge og andre udgifter
Frie skoler drives delvis af statstilskud, og forældrebetaling. Skolepengene fastsættes af bestyrelsen og betales månedsvis forud af forældrene. Det er muligt at få bevilget delvis friplads. Ansøgningspapirer kan fås ved henvendelse på skolens kontor.

Skolepengesatsen på Astrup-Sønderskov Friskole er:
  • 1. barn: 982 kr. pr. måned i 11. måneder.
  • 2. barn: 655 kr. pr. måned i 11 måneder,
  • Efterfølgende børn koster 110 kr. pr. måned.
Fritidsordningen:
  • 1. barn 750 kr. pr måned i 11 måneder
  • 2. barn 550 kr.
  • Efterfølgende børn koster 50 kr. pr måned.
  • FritterKlub for 4. klasse og op koster 200 kr. pr. måned
Ud over skolepengene kommer der gennem skoleforløbet komme udgifter til lejrskoleophold, udflugter, IT-udstyr i de ældste klasser m.v.

Rengøring
På mange friskoler deltager familierne i rengøring af skolens lokaler. På ASF har vi rengøringsfolk ansat, så vi sikrer en god daglig rengøring.