Til nye forældre / Forventninger til forældre

Forventninger til forældre

Skoleliv
Skolen drives i samarbejde mellem forældre (bestyrelsen) og ansatte. Derfor er det vigtigt, at forældrene engagerer sig i skolens liv. Vi forventer at forældre henvender sig, hvis der er noget, de er i tvivl om eller undrer sig over for at sikre et optimalt samarbejde.

Hvert år afholdes der forskellige arrangementer, som har til formål at styrke livet på og omkring skolen. Den største er skolefesten, hvor de ældste elever opfører skuespil.

Derudover organiseres forældrearbejdet i ad hoc grupper. Hvis du vil tilbyde din hjælp, så kontakt kontoret, bestyrelsen eller skolekredsen.

Forældremøder i klasserne
Vi afholder hvert år to forældremøder i hver klasse. Det er meget væsentligt for skolegangen at forældrene deltager i forældremøderne. Bliver I forhindret i at komme, er det vigtigt at I tager kontakt til klasselæreren inden forældremødet for en afklaring af de emner, der skal diskuteres.

Samarbejde om elevernes trivsel
Skolen tilbyder en til to samtaler om hver elev om året. Hvis der i perioden mellem disse møder opstår situationer eller spørgsmål, er I velkomne til at kontakte klasselæreren.
Astrup-Sønderskov Friskole | CVR: 36097094 | Skolestien 2, Astrup, 9800 Hjørring  | Tlf.: 61 51 32 12 | post@asfri.dk