Til nye forældre / Forventninger til forældre

Forventninger til forældre

Forventninger til forældre med børn på Astrup-Sønderskov Friskole

En god skole kommer ikke af sig selv. Der skal arbejdes for at skabe en god skole. Jo flere, som vi er om dette arbejde, jo nemmere er det at gøre det godt.
Det er vigtigt, at forældrene er aktive i skolens liv. Vi vil rigtig gerne være med til at sikre det bedste samarbejde i mellem børn, forældre og skole og selvfølgelig også på tværs heraf.
Derfor har vi nogle forventninger og forhåbninger til dig, der vælger at give dit barn et liv på Astrup-Sønderskov Friskole.

Forældremøder i klasserne
Vi afholder hvert år to forældremøder i hver klasse. Det er meget væsentligt for skolegangen, at du deltager i forældremøderne.
Skulle du alligevel blive forhindret i at komme en enkelt gang, er det vigtigt, at du tager kontakt til klasselæreren inden forældremødet for en afklaring af de emner, der skal diskuteres.

Skole-hjem-samtaler
Skolen tilbyder en til to samtaler om hver elev om året. Her har vi også en forventning om, at du dukker op. Hvis der i perioden mellem disse møder opstår situationer eller spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkomne til at kontakte klasselæreren.

Andet
Hvert år afholdes der forskellige arrangementer, som har til formål at styrke livet på og omkring skolen. Den største er skolefesten, hvor de ældste elever opfører skuespil, hvor vi og ikke mindst børnene rigtig gerne vil se dig som publikum.

Til de andre arrangementer håber vi, at du er villig til at træde til og hjælpe, da skolekredsen, skolebestyrelsen og pedelbanden alle er frivillige.
Vi håber, at du deltager i de arbejdsdage, skolen arrangerer. Der vil kun være én eller to arbejdslørdag om året.
Derudover organiseres forældrearbejdet i ad hoc grupper.
Hvis du kan tilbyde en eller anden form for hjælp, så kontakt kontoret, bestyrelsen eller skolekredsen.

Husk altid at uden dit bidrag til skolens liv (og dermed også byens), bliver det sværere at drive vores friskole. Alle bidragene gør, at der kan laves en endnu bedre undervisning på vores friskole.

Velkommen til den bedste skole i området - måske i hele landet 🙂