Nye indlæg

 
 

Nyt fra Bestyrelsen

03-10-2019
Pt. arbejder vi i bestyrelsen med at lave et årshjul for skolens arrangementer og for hvilke opgaver der følger med i de forskellige klassetrin.
Vi arbejder med dette for at gøre det mere overskueligt for alle og for at personalet kan bruge deres kræfter, hvor der er størst behov.

Derudover har vi planlagt arbejdsdag d. 5/10 og snakket om hvilke opgaver der skal løses i den forbindelse.

Næste punkt som vi tager fat på, er at bidrage til forskønnelse af aulaen. Sidste år blev der samlet penge ind til netop denne opgave og det er nu tid, at vi får arbejdet mere intenst med opgaven.
 
På bestyrelsens vegne
Marlene Jepsen
Formand