Til nye forældre / Når du har valgt vores skole

Når du har valgt vores skole

Information
Skolen kommunikerer primært via mail. Vi har ingen intranet, så husk derfor at give besked, hvis du får en ny mailadresse.
Det daglige liv på skolen kan følges på vores facebookside facebook.com/asfri9800 - også uden en Facebook-konto.

Derudover sendes der månedlige nyhedsbreve, hvor man også kan se nogle at de øvrige tilbud og arrangementer til børnefamilier, som forgår i Astrup, Sønderskov og omegn.
Hvis du mangler information om noget, så husk at kontakte klasselæreren eller kontoret.

Arbejdsgrupper
Det meste arbejde på skolen organiseres af skolebestyrelsen og skolekredsen  Grupperne oprettes og nedlægges som behovet udvikler sig.
Læs mere om skolekredsen her

Mobning og trivsel
Enhver form for mobning er uacceptabel og konfronteres øjeblikkeligt. Dette indebærer, at skolens ledelse involveres, at den øvrige klasse involveres, og at skolen tager kontakt til forældrene. Skolens mobbepolitik og ordensregler kan ses på vores hjemmeside.
 
Lejrskoler og ekskursioner
Det er et stort ønske fra både voksne og børn at komme på lejrskole og andre ture ud af huset. Vi har endnu ikke an fast rutine, så vi kan ikke sige, hvem der kommer afsted og hvornår. Når vi tager afsted, vil målet være at understøtte et eller flere af vores fag. I forbindelse med lejrskoler skal der påregnes en forældrebetaling.

Forsikring
Skolen har en ulykkesforsikring, som dækker børnene i skoletiden. Forsikringen dækker også brille og tandskade. I tilfælde, hvor en elev kommer til skade i skoletiden, kan kontoret kontaktes for at finde ud af, om vores forsikring dækker uheldet.

Fri uden for skoleferierne
Vi henstiller til alle forældre, så vidt muligt at planlægge familiens ferie i skoleferien. Vi har naturligvis forståelse for, at nogle arbejder på en måde der gør, at ferier må holdes på skoledage. 
Ansøgning om fritagelse fra undervisningen sendes til skolelederen.
Det kan ikke forventes, at eleven får lektier med til rejsen.
Astrup-Sønderskov Friskole | CVR: 36097094 | Skolestien 2, Astrup, 9800 Hjørring  | Tlf.: 61 51 32 12 | post@asfri.dk