Til nye forældre / Indmeldelse og Priser

Indmeldelse og Priser

Optagelsesprocedure

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på Astrup-Sønderskov Friskole, skal du udfylde en skriftlig ansøgning. Hvis der er plads i den klasse du søger til, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale på skolen. Ved optagelsessamtalen er det som regel klasselæreren for den relevante klasse samt skolens leder som deltager.
 
Optagelsessamtalens formål er at afklare de gensidige forventninger, for at sikre et ”match” imellem barnet/forældrene på den ene side og skolens værdier samt klassens sammensætning på den anden side. I forbindelse med ansøgningen, beder vi derfor om tilladelse til at indhente oplysninger fra barnets nuværende skole/institution, samt fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Vi ønsker med optagelsesproceduren at sikre, at børnene får så godt et skoleskift som muligt

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte skoleleder Anders Nyborg Thomsen på 61 51 32 13. Du kan også altid få en rundvisning på skolen.
 

Indmeldelsesblanket

Formularen kan udfyldes i Excel eller printes og udfyldes fra Adobe Reader.
 
 

Priser

Skoledelen:

1. barn 10.800 kr. pr. år
2. barn 7.200 kr. pr. år
3., 4., 5.... barn 1.200 kr. pr. år


SFO-delen:

1. barn 8.250 kr. pr. år
2. barn 6.050 kr. pr. år
3., 4., 5... barn 550 kr. pr. år

Herudover ydes der en rabat på 25% til alle skolebørn, der har søskende i pasningstilbud i Vejlund eller en af dagplejerne i det nuværende Astrup Skoledestrikt, såfremt disse er skrevet op til at starte på Astrup-Sønderskov Friskole når deres skoletid kommer.
I bestyrelsen er vi overbevist om at vi med ovenstående prispolitik kan skabe en skole med en sund drift og gode udviklingsmuligheder til glæde for børnene og lokalsamfundet.


Fripladstilskud

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af skolepengene. TIlskuddet ydes af Fordelingssekretariatet, men skal søges via skolen.
For mere information, kontakt skolens kontor på 61 51 32 12
Astrup-Sønderskov Friskole | CVR: 36097094 | Skolestien 2, Astrup, 9800 Hjørring  | Tlf.: 61 51 32 12 | post@asfri.dk